Liidu tegevuse peaeesmärgiks on ühendada Eesti trükitööstuse ettevõtteid ja arendada nende koostööd ning Eesti trüki- ja pakenditööstust. Samuti aidata kaasa ausa konkurentsivõime ning sobiva majanduskeskkonna loomisele. Kui soovid sellesse anda oma panuse, siis – tule liikmeks!

Oled oodatud Trüki- ja Pakendiliidu liikmeks, kui soovid:

 • osaleda esindusorganisatsiooni seisukohtade kujundamises;
 • toetada sektori arengut ja konkurentsivõime tõstmist;
 • olla kursis sektoris toimuvate arengutega nii Eestis kui Euroopas;
 • osaleda valdkonna koolitustel ning meie liikmete üritustel;
 • toetada oma liikmelisusega Eesti trükihariduse jätkusuutlikkust.

Liit pakub oma liikmetele:

Eksport - Print in Estonia

 • www.printinestonia.eu
 • Ettevõtte info ekspordiportaalis
 • Ettevõtte info eksporditrükises
 • Hinnapäringud välisturgudelt
 • Turundustegevus sihtturgudel
 • Messireisid
 • Ühiskülastused välisriikidesse

Erialane täiendõpe

 • Trükitehnoloogia kutseõpe
 • Erialased täiendkoolitused
 • Üldkoolitused: juhtimine, müük, tootmine
 • Välisekspertidest koolitajad
 • Hommikuseminarid

Info ja statistika

 • Sektori käibe- ja palgainfo
 • Rahvusvaheline statistika
 • Majandustulemuste kokkuvõtted
 • Pakkumised partneritelt
 • Liidu ajakiri Punktikasv
 • Uudiskiri liikmetele

Liikmemaksu arvestus

Liidu liikmeks saavad astuda juriidilised isikud, kelle tegevusala on seotud trükiste ja pakendite valmistamise ning trükiseadmete ja -materjalide tarnimisega.

Trükiliidu liikmeks astumiseks esitatakse avaldus liidu volikogule, kes otsustab vastuvõtmise.

Liikmemaks arvestatakse net.käibe järgi. 2018. aasta liikmemaksu arvestuse aluseks on 2016. aasta käive.

Sõltuvalt ettevõtte käibe suurusest jääb liikmemaks vahemikku 113,75 € kuni 812,50 €/kvartalis (455 €-3250 €/aastas). Liikmemaksu tasutakse kvartalite kaupa s.t. neli korda aastas.

LAE ALLA LIITUMISAVALDUS

Saada avaldus katre.savi@etpl.ee