1990. aastal asutatud Kroonpress on Baltikumi juhtiv trükikoda. Tänaseks oleme jõudnud üle 36 miljoni EUR suuruse aastakäibeni ning müüme oma toodangut üheksas välisriigis.

Tegutseme Eesti suuruselt teises linnas – Tartus.

Kroonpress AS

  • Vaieldamatult kaasaegseim trükiettevõte Baltikumis.
  • 20-aastase trükiajalooga piirkonna kogenuim trükikoda.
  • Kompetentsus nii ajalehe-, ajakirja-, kui ka poognatrükis.
  • Lai skaala järeltöötluse jm võimalusi.

– pikaajaline kogemus, kompetentsus ja kaasaegsus!

Moodsad seadmed ning kompetentne personal, kellest paljudel on ettevõttes tööstaaži 10 ja rohkem aastat, tagavad meie toodetele kvaliteedi, mis vastab kõige kõrgematele tänapäeva standarditele. Ajalehetrükikojast väljakasvanuna teame sõnade “kiire” ja “peab” tõelist tähendust. Meie tehniline hooldepersonal oskab käsitseda ka kõige keerulisemaid masinaid. Turul hinnatakse kõrgelt meie tarnekindlust.

Eksport moodustas 2012. aasta seisuga 56% meie trükikäibest ja 71% ajakirjakäibest. Müüme oma toodangut üheksasse välisriiki, lisaks lähinaabritele ka näiteks Hollandisse, Inglismaale ja USA-sse.

Tootmine

Kroonpress pakub oma klientidele trüki täisteenust – alates toote trükkimisest ja lõpetades valmistoodete transpordiga kliendi poolt soovitud sihtpunkti. Kroonpressi peamisteks klientideks on kirjastused, reklaamiagetuurid ja disainibürood nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Põhilisteks toodeteks on ajalehed, ajakirjad, kataloogid, kliendilehed ja suuremahulised reklaamtrükised. Käesoleval ajal trükib Kroonpress umbes kolmekümmet erinevat perioodilist ajalehte ning üle kahekümne erineva perioodilise ajakirja.

KROONPRESS AS
Tegevjuht: Andres Kull
Tähe 133, 50107 Tartu

Tel: +372 7 305 100

KROONPRESS
Date

13. August 2013

Category

PERIOODIKA, REKLAAMTRÜKISED