ETTEVÕTTEST

AS Metaprint on Eesti kapitalil põhinev dekoreeritud metalltaara tootja.

Firma tegutseb iseseisva juriidilise isikuna alates 1995. aastast, kuigi antud tegevusvaldkonnas on meil üle saja aasta pikkune katkematu tootmiskogemus.

Tänaseks oleme kasvanud ettevõtteks, kus töötab ligi 200 inimest, kelle kasutada on kõige ajakohasemad tehnoloogiad antud tegevusvaldkonnas.

Sihipärase investeerimis- ja arendustegevusega oleme dubleerinud kõik kriitilised tootmisprotsessid.

Metaprint`i põhitegevuseks on aerosoolpudelite ja selle komponentide valmistamine. Aitame oma klientidel pakendada kümneid miljoneid liitreid erinevaid tooteid aastas.

TRÜKITUD PLEKK

Pakendi puhul on oluline hea välimus. Üheks komponendiks selle rõhutamisel on kõrgekvaliteediline trükk.
Täiendavalt aerosoolpudeli trükkimisele pakub Metaprint trükiteenust ka teistele metallpakendi tootjatele.

 • Trükitehnoloogia

  Trükkimiseks kasutame traditsioonilist ofset trükitehnoloogiat, mis võimaldab saavutada kujutise kõrge optilise kvaliteedi.

 • Trükiprotsess

  Trükiprotsess algab trükiettevalmistusest, mis põhineb kliendilt saadud disainmaterjalil. Trükiettevalmistus kui võtmeprotsess tagab hilisema kvaliteetse lõpptulemuse.

  Metaprint’is kasutuselolev tänapäevane täisdigitaalne trükiplaatide ettevalmistusprotsess (CTP) võimaldab kliendi disainmaterjali käidelda ilma kvaliteedikadudeta.

  CTP tehnoloogia kombineeritud mitmevärvilise ofset UV või Conventional trükitehnoloogiaga garanteerib kliendile oodatud lõpptulemuse.

 • Kvaliteet

  Trükiprotsessi käigus kontrollitakse regulaarselt toote kolorimeetrilisi väärtuseid. Samaaegselt hindavad kogenud trükispetsialistid tulemust visuaalselt.

KKK75731

AEROSOOLPUDELID

Aerosoolpakend on kiiresti populaarsust koguv pakendiliik. Tegemist on mugavuspakendiga, kus pakendi sisu saab kasutajale kättesaadavaks ventiili avades. Sellest tulenevalt leiab antud pakendiliik rakendust väga erinevates eluvaldkondades.

Ühtmoodi on võimalik villida aerosoolpudelisse nii ehituskeemiat, kosmeetikatarbeid, toiduaineid, pestitsiide, puhastusaineid ja ka paljusid teisi tooteid.

3-osalise terasest aerosoolpudeli eeliseks on:

 • suurepärane võime kaitsta villitavat toodet;
 • atraktiivne välimus, mida rõhutab kõrgekvaliteediline trükis;
 • keskkonnasõbralikkus – pudelid on 100% taaskasutatavast materjalist;
 • kõrge rõhutaluvus, mis teeb ta unikaalseks paljudele erinevatele toodetele, mida ei saa pakendada teistesse pakenditesse;

… ja loomulikult on seda kliendil väga lihtne kasutada.

 • Erinevad mõõdud

  Metaprindi tootevalikus on erinevate diameetrite ja kõrgustega aerosoolpudeleid. Valmistame “necked-in” aerosoolpudeleid läbimõõtudega 52, 57 ja 65mm, mahtuvusega 140 – 1000 ml  ja “strait-line” aerosoolpudeleid läbimõõduga 65 mm, mahtuvusega 405 – 1000 ml.

 • Muud lisavõimalused

  Vastavalt kliendi soovile, saame:

  • Lisada ohtlikust tootest hoiatava pimedamärgi vastavalt standardile EN ISO 11683 Packaging — Tactile warnings of danger — Requirements.
  • Katta pudeli keevisõmbluse ning pudeli sisepinna, et pakend võimaldaks villida agressiivseid substantse ja tagaks hügieeninõuded toiduainetele.
  • Rõhutaluvus

   Vastavalt villitavale tootele pakume erineva rõhutaluvusega aerosoolpudelid: “necked-in” pudeleid rõhutaluvusega kuni 15 või 18 bar ning “strait-line” pudeleid rõhutaluvusega kuni 15 bar.

  • Vastavus rahvusvahelistele standarditele

   Aerosoolpudel on standardiseeritud toode. Standardiseerimine garanteerib toote ohutuse, samuti sobivuse erinevate tarnijate ventiilide ja plastkorkidega. Metaprindi toodetud aerosoolpudelid vastavad järgmistele rahvusvahelistele standarditele:

   • EVS-EN 15007:2006 Metal aerosol containers – Tinplate containers – Dimensions of two and three-piece cans.
   • EVS-EN ISO 90-3:2002 Light gauge metal containers – Definitions and determination of dimensions and capacities – Part 3: Aerosol cans.
   • EVS-EN 14847:2006 Aerosol containers – Tinplate containers – Dimensions of the 25,4 mm aperture.
   • Trükisega pudelid

    Kõrgekvaliteedilise trükisega on võimalik muuta pakend eristuvaks ja atraktiivseks. Metaprint suudab trükkida ka kõige keerukamaid disaine. Loomulikult leiab meie valikust ka ilma trükiseta pudeli, mis on mõeldud etikettimiseks.

   • Keskkonnasõbralikkus

    Tegemist on keskkonnasõbraliku pakendiga – taastöötluse osakaal on kõigist pakendiliikidest metalltaaral kõrgeim. Aerosoolpudel ise on 100% ulatuses taastöödeldav.

Tegevjuht: Martti Lemendik
Suur-Sõjamäe 30,
Tallinn 11415

tel: (+372) 6 177 850
faks: (+372) 6 177 851

METAPRINT
Date

11. April 2016

Category

PAKEND