Trükikoda Spin Press tähistab  sellel aastal oma 25. sünnipäeva. Nüüdseks on pisikesest ofsettrükikojast kasvanud välja usaldusväärne ja suure tootmisjõuga koostööpartner trükivallas. Pakume Teie ettevõttele täistrükilahendusi disainist trükini ning kuni keeruliste järeltöötlusteni välja.

Uus masinapark aitab kiirelt toota suuri tiraaže ning kui vaja valmistada väike kogus trükiseid, siis selle jaoks on värvilised digitrükilahendused.

Teil on idee, aga ei tea, kuidas seda teostada? Võtke meiega julgesti ühendust ja konsulteerige meiega  ning leiame ja teostame koos suurepärase trükitulemuse.

Tellige üks, sadu või kümneid tuhendeid. 

Spin Press keskkonnapoliitika
Alates aprillist 2016.a. on meil kasutusel ISO 14001:2004 keskkonnajuhtimissüsteem!

Meie keskkonnapoliitika põhimõtted on:
– kasutada oma tehnoloogias AINULT keemiavabasid trükiplaate;
– vähendada oma tegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju;
– vältida ja vähendada keskkonna saastumist ning ennetada saastumise ohtu;
– valida uutest tehnoloogiatest, seadmetest või materjalidest majanduslikult mõistliku ja keskkonnasõbralik lahendus;
– rakendada puhtama tootmise võtteid;
– rakendada keskkonnahoidliku tootearenduse võtteid;
– edastada ettevõtet iseloomustavat keskkonnaalast teavet ametkondadele, kohalikele elanikele ja teistele huvigruppidele;
– tõsta töötajate ja koostööpartnerite keskkonnateadlikkust;
– propageerida keskkonnahoidlikkust ettevõttevälistele huvipooltele;
– teeme koostööd ettevõtteväliste huvipooltega keskkonnategevuse parendamiseks ja puhtama keskkonna tagamiseks;
– osutame teenuseid ja arendame tooteid lähtuvalt klientide ootustest ja vajadustest;
– nõustame kliente optimaalseima ja kvaliteetseima trükitulemuse saavutamise nimel;
– koolitame töötajaid ning kaasame neid ettevõtte ja teenuste arendamisse;
– võtame arvesse ja hindame kõrgelt klientidelt saadud tagasisidet toodetele ja teenustele;
– käime kaasas tehnoloogiliste uuendustega klientide rahulolu ja ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks;
– tagab integreeritud keskkonnajuhtimissüsteemi tulemuslikuks toimimiseks piisavad ressursid;
– tagame integreeritud keskkonnajuhtimissüsteemi tulemuslikkuse ning pideva täiendamise;
– täidame ettevõtte tegevust, tooteid ja teenuseid reguleerivaid Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ning muid õiguslikke norme.

SPIN PRESS AS
Tegevjuht: Jaak Mäe
Regati pst 1, 11911 Tallinn

Tel:+372 639 8734
Faks: +372 639 8733

SPINPRESS
Date

8. September 2015

Category

ETIKETT, PAKEND, PERIOODIKA, RAAMAT, REKLAAMTRÜKISED