Vaba Maa ajalugu ulatub eelmise sajandi algusesse. Aegade vältel on trükitud meil ajalehti, ajakirju, raamatuid, turva- ja reklaamtrükiseid. Trükitehnoloogia on kogu majandustegevuse ajal vahetunud mitu korda ning töötajate arv on teatud ajahetkel ulatunud isegi 390 töötajani. Pidev muutumine, kohanemine ja sünergia teiste ettevõtetega erinevate ühiskonnakordade ajal on võimaldanud ettevõttel jääda ellu ja edukalt teenindada kliente ning mõjutada ühiskonna protsesse.

AS Vaba Maa kvaliteedi- ja turvalisuse süsteemi (QMS ISO 9001:2000 ja CWA 14641) on auditeerinud audiitorfirma VPGI, mille tulemusena omistati ettevõttele INTEGRAF`I ja VPGI poolt väljastatud turvalisuse- ja kvaliteedijuhtimise vastavuse tunnistused. See tõendab, et AS Vaba Maa töökorraldus ja tootmisprotsessid vastavad rahvusvaheliselt aktsepteeritud standarditele ja turvalisusele.

Selline tunnustus saavutati pikaajalise ettevalmistustöö tulemusena. Mõlema süsteemi rakendamine ettevõtte ärikultuuris hõlmas protseduurilisi muudatusi, investeeringuid seadmetesse ja koolitustesse.

MEIE SERTIFIKAADID

vabamaa_cert

Kontaktid

VABA MAA AS
Esindaja liidus: Jaan Vainult
Peterburi tee 81, Tallinn 11415

Tel: +372 676 5100

VABA MAA
Date

8. September 2015

Category

PERIOODIKA, RAAMAT, REKLAAMTRÜKISED, TURVATRÜKIS