ETPL vahendab liikmetele INTERGRAFI koostatud ülevaateid ja raporteid rahvusvahelisest trükitööstusest ja paberihindadest (liikmetele tasuta). Küsi lisainfot Katre Savi

TARBIJATE EELISTUSED
PAKENDITELE 2020

Uuring tarbijate eelistustest, arusaamadest ja suhtumisest pakenditesse.

Organisatsioon Two Sides tellis Euroopa uuringu 5900 tarbija kohta, mille viis läbi sõltumatu uuringufirma Toluna 2020. aasta märtsis.

Selles aruandes uuritakse tarbijate arusaamu pakenditest. Trendianalüüs toob välja omadused, mis tarbijate arvates sobivad igale pakkematerjalile kõige paremini, pakkematerjalide tajutavat taaskasutamise määra ning tarbijate suhtumist pakenditesse ja jaemüüjate jõupingutustesse.

TRÜKK JA PABER
DIGITAALSES MAAILMAS

Organisatsiooni Two Sides tellimusel viis sõltumatu uuringufirma Toluna läbi 2017. aasta juunis rahvusvahelise uuringu, mis hõlmas üle 10 700 tarbija.

Uuringus järeldatakse, et tarbijad usaldavad digitaalsest formaadist enam trükituna loetud teavet, tunnevad sellest rõõmu ja kogevad sügavamat mõistmist.  Digitaalne tarbimine soodustab pigem kiiremat väsimust ning toob kaasa mure turvalisuse ja privaatsuse pärast.

Selles aruandes uuritakse müüte trükise ja paberi keskkonnamõjude kohta ning hajutatakse levinud väärarusaama, et tarbijad ei eelista enam paberil lugemist.