Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit aitab leida töökoha trükitööstuses

ENG: The Association of Estonian Printing and Packaging Industry helps to find a job in the printing industry.

RU: Эстонская aссоциация полиграфической и упаковочной промышленности помогает найти работу в полиграфической отрасли.

UA: Естонська асоціація поліграфічної та пакувальної промисловості допомагає знайти роботу в поліграфічній галузі.

Eesti trükitööstus pakub tööd nii spetsialistile kui ka kohapealse väljaõppega järgmistel ametikohtadel:

Trükiste ettevalmistaja: Kujundamine, küljendamine, trükiettevalmistus

Ofsettrükkal: Trüki tööprotsessi juhtimine, trükimaterjalide haldus, trükiseadmete hooldus

Trükiste järeltöötleja: Järeltöötlusseadmete juhtimine, toodete viimistlemine, toodete pakendamine ja postitus

Kui soovid erialast tööd, võta ühendust -> KONTAKT

UA: Естонська асоціація поліграфічної та пакувальної промисловості допомагає знайти роботу в поліграфічній галузі.

Препрес: дизайн, верстка, додрукарська підготовка

Офсетний друк: управління поліграфічними процесами, управління друкарськими матеріалами, обслуговування поліграфічного обладнання

Постпрес: управління обладнанням для постобробки, оздоблення продукції, пакування та відправлення

Якщо ви шукаєте професію друкаря, зв’яжіться з -> КОНТАКТ

ENG: The Estonian Printing and Packaging Industry Association helps to find a job in the printing industry.

Prepresser: Design, layout, prepress

Offset printing: Printing work process management, printing materials management, printing equipment maintenance

Post-processor: Management of post-processing equipment, product finishing, product packaging and mailing

If you are looking for a print profession, get in touch -> CONTACT

RU: Эстонская aссоциация полиграфической и упаковочной промышленности помогает найти работу в полиграфической отрасли.

Препресс: дизайн, верстка, допечатная подготовка

Офсетная печать: управление процессами печати, управление полиграфическими материалами, обслуживание полиграфического оборудования

Постпресс: Управление оборудованием для постобработки, отделка продукта, упаковка продукта и отправка по почте.

Если вы ищете профессию печатника, свяжитесь с нами -> КОНТАКТ

Tööpakkumised

Job offers

Предложения о работе

Пропозиції роботи

Ettevõte /company/ компания /компанія

Librix Print OÜ

Asukoht / Location / место трудоустройства / місце роботи:
Vabriku 6, Tallinn
Kontakt / Contact / контакт:
Kristel Vettik

E-mail/Эл. почта: kristel@librixprint.ee
Tel/тел: +372 54004866

Otsime / Looking for / ищем / шукаємо:

➤ Järeltöötleja – väljaõpe koha peal / post-processor – on-site training / постпроцессор – обучение на месте / постпроцесор – навчання на місці

➤ Kujundaja/disainer – Designer / Дизайнер

Ettevõte /company/ компания /компанія

Printon AS

Asukoht / Location / место трудоустройства / місце роботи:
Peterburi tee 81, Tallinn
Kontakt / Contact / контакт:
Jaan Vainult

E-mail/Эл. почта: jaan@printon.ee
Tel/тел: +372 5061050

Otsime / Looking for / ищем / шукаємо:

➤ Järeltöötleja – väljaõpe koha peal / post-processor – on-site training / постпроцессор – обучение на месте / постпроцесор – навчання на місці

Ettevõte /company/ компания /компанія

Kroonpress AS

Asukoht / Location / место трудоустройства / місце роботи:
Tähe 133, Tartu
Kontakt / Contact / контакт:

E-mail/Эл. почта: kroonpress@kroonpress.eu
Tel/тел: +372 730 5100

ettevõte pakub / company offers / компания предлагает / компанія пропонує:

Otsime / Looking for / ищем / шукаємо:

➤ Liinitöö (lihttöö) – väljaõpe koha peal / production line work (simple work) – on-site training / работа на производственной линии (простая работа) – обучение на месте /робота виробничої лінії (проста робота) – навчання на місці

Ettevõte /company/ компания /компанія

Print Best OÜ

Asukoht / Location / место трудоустройства / місце роботи:
Männimäe tee 4, Viljandi
Kontakt / Contact / контакт:

E-mail/Эл. почта: info@printbest.ee
Tel/тел: +372 4354 666

Otsime / Looking for / ищем / шукаємо:

➤ Laotöötaja – väljaõpe koha peal / warehouse worker – on-site training / Работник склада – обучение на месте /Робота працівник складу – навчання на місці

➤Trükierialane töö / Prepress, Ofsett Printing, Postpress / Препресс, Офсетная печать, Постпресс / Препрес, Офсетний друк, Постпрес

Ettevõte pakub oma töötajatele majutust.
The company offers accommodation to its employees.
Компания предлагает жилье для своих сотрудников.
Компанія пропонує своїм співробітникам житло.