Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on valdkonna arengut eest vedavate ettevõtete esindus-organisatsioon, mis koondab ühe katuse alla trükikojad ja trükitud pakendite tootjad. Üheskoos arendatakse rahvusvahelist koostööd ning laiendatakse võimalusi eksportturgudel, aidatakse kaasa erialase hariduse ja oskuste kaasajastamisele. ETPL on Euroopa graafika tööstuse assotsiatsiooni INTERGRAF liige ning paberikasutust väärtustava organisatsiooni Two Sides Nordic partner.

Eesti trükitööstus on kiirelt arenev ekspordile suunatud majandusharu. Kasutades kvaliteetseid materjale ja pakkudes kõrgetasemelist tootmisprotsessi on trükitööstus partneriks väga erilaadsetele ettevõtetele väga erilaadsete toodete loomiseks. Alates 2020. aastast soovime senisest enam panustada valdkonna arendustegevusse ning koostöösse teadus- ja arendusasutustega Eestis ja mujal, selleks kaasame oma meeskonda arendusnõuniku.

ARENDUSNÕUNIK

Ametikoha eesmärk:

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu ja selle liikmete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alase võimekuse ja teadlikkuse tõstmine.

Tööülesanded:

 • Liidu ja selle liikmete teadus- ja arendustegevuse vajaduste kaardistamine, valdkondliku arendusstrateegia koostamine;
 • Liidu ja selle liikmete nõustamine teadus- ja arendustegevust puudutavates küsimustes, sh vastavate koolituste ja seminaride korraldamine;
 • Valdkonna rahvusvaheliste uuringute, statistika ja majandusandmete jälgimine, koondamine, töötlemine ja tulemustest teavitamine;
 • Arendustegevuse koostöövõimaluste kaardistamine ja vahendamine, sh rahvusvaheliselt;
 • Valdkonna ettevõtete toetamine teadus- ja arendustegevuse protsesside elluviimisel, sh olemasolevatest rahastusvõimalustestteavitamine.

Ootame Sind kandideerima, kui oled väga hea suhtleja ja koostöö korraldaja, oled aktiivne, oma tegevustes sihikindel ja põhjalik, väljendud selgelt eesti ja inglise keeles.

Ootused kandidaadile:

 • Ametikohta toetav magistrikraad, võib olla omandamisel
 • Trükitööstuse ja selle ettevõtete tundmine
 • Valdkondlik TA töökogemus ja vastava koostöövõrgustiku olemasolu
 • Rahvusvahelise koostöö ja TA rahastamis-võimaluste tundmine
 • Projektijuhtimise ja struktuurfondide aruandluse koostamise kogemus

Omalt poolt pakume:

 • Kaasaegseid töötingimusi, paindlikku tööaega ja töökohta
 • Võimalust osalise (0,8) või täisajaga (1,0) töökoormuseks 
 • Võimalust enesetäiendamiseks erialastel koolitustel
 • Osalemist erialaliitude arendusnõunike võrgustiku tegevustes
 • Avatud ja toetavat meeskonda liidu juhatuse, volikogu ja liikmete näol

Lisainformatsioon:

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise tähtaeg: 05.02.2020

Kandideerimiseks palume saata CV ning kaaskirja, milles kandideerija esitab oma arvamuse võimalikest arendustegevuse suundadest Eesti trüki- ja pakenditööstuses, aadressile katre.savi@etpl.ee

LOOME ÜHESKOOS INNOVATSIOONI TRÜKITUD MAAILMAS!

Lisainfo: Katre Savi, katre.savi@etpl.ee

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit

Suur-Sõjamäe 30, Tallinn                               

Arendusnõunik võetakse tööle ja tegevused viiakse ellu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020“ prioriteetse suuna 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ meetme 4.2 „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine“ tegevuse 4.2.1 “Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“ ehk Riigi Teadus- ja Arendustegevuse toetamine (edaspidi RITA) tegevuse 7 „Arendusnõunike ametikohtade toetamine erialaliitudes“  raames.