ASTU LIIKMEKS!

Astu Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmeks ja löö kaasa valdkonna arendamisel!

LOE LISA

PRINT IN ESTONIA

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikemesettevõtete ekspordikataloog.
Info on inglise keeles.

LOE LISA

TULE JA TRÜKI!

Tutvu erinevate võimalustega omandada eriala trükivaldkonnas!

LOE LISA

MEIE EESMÄRGID

Liidu tegevuse eesmärgiks on ühendada Eesti trüki- ja pakenditööstuse ettevõtteid ja arendada nende koostööd ning Eesti trüki- ja pakenditööstust. Samuti aidata kaasa ausa konkurentsivõime ning toetava majanduskeskkonna tagamisele.

MEIST

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on loodud 20. märtsil 1996. aastal, kui seitsme trükiettevõtte eestvedamisel asutati Eesti Trükitöösturite Liit. Asutajaliikemteks olid Vaba Maa, Kroonpress, Printall, Uniprint, Europrint, Markes-Fin ja Aldus.

2019. aastal on Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidul 42 liiget. Uute ettevõtete kaasamisel liikmeskonda on esmatähtis ühised huvid ja vastastikune koostöösoov. Loe lähemalt siit.

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse liidu tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa Eesti trüki- ja pakenditööstuse konkurentsivõime tõstmisele ja liidu liikmete huvide kaitsele, tegevuskeskkonna arendamisele, majandustegevuse edendamisele ja trükialase hariduse kaasajastamisele.

Katre Savi
ETPL tegevjuht
Tel. 5836 3046

ETPL_logo_2016

SERTIFIKAADID

Paberi- ja trükitööstuses on kasutusel mitmeid sertifikaate ja standardeid:
ISO 12647-2 – üldine ofset-trükistandard
ISO 12647-3 – ajalehe ofset-trükistandard
ISO 12647-4 – gravüürtrüki standard
ISO 12647-5 – siiditrüki standard

cer-1     cer-3     cer-2

STATISTIKA

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit (ETPL) koostab igal aastal Eesti trükisektori statistika, mis hõlmab ca 200 trükindusega tegeleva ettevõtte andmeid ning ka pakenditootjaid, kelle tootmisprotsessi kuulub ka pakendile trükkimine.

KOOSTÖÖ

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on Euroopa keskse trükiliidu Intergraf liige, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige ning Eesti Tööandjate Keskliidu liige.

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liige Rajand OÜ koostöös ENFOCUSEGA pakub ETPL liikmetele alates 2019. aastast ENFOCUS kõikidele tööriistadele -15% soodustust. Lisaks pakub Rajand OÜ ETPL liikmetele PitStop Pro koolitusi TASUTA. vt lähemalt ENFOCUS tooteid ja küsi lisainfot www.rajand.com

EESTI TRÜKI- JA PAKENDITÖÖSTUSE LIIDU TEGEVUS

Trükise tellijale

Trükikoja valikul on oluline teada, et kõik trükikojad on spetsialiseerunud kindlatele tooterühmadele. Mida tuleks veel teada trükist tellides?

LOE LISA

Eesti trükitööstus

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit koostab ja kogub sektori statistikat: sektori üldstatistika, ettevõtete majandusaasta tulemused, palgauuring. Liikmeteni tuuakse erinevad Intergrafi koostatud analüüsid ja jooksvad sektori andmed, samuti on liikmetele tasuta kättesaadav Intergrafi iga-aastane trükitööstuse majandusraport.

LOE LISA

Kutse andmine

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on kutset omistav organisatsioon, mis viib läbi kutseeksameid ja annab välja kutsetunnistusi.

LOE LISA

Koolitused ja üritused

Igal aastal viime läbi erinevaid koolitusi ja seminare liikmete vajadustest lähtuvalt ja sektorit puudutavates valdkondades: nt müügi-, ekspordi-, tootmise- ja juhtimise koolitused.

LOE LISA

TARNETINGIMUSED

ETPL tüüptingimused müügilepingu sõlmimisel.

LAE ALLA

ETPL HANKEKORD

perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste vahendite kasutamisel

AVA

LIIKMETELE     LOGI SISSE