ASTU LIIKMEKS!

Astu Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmeks ja löö kaasa valdkonna arendamisel!

LOE LISA

PRINT IN ESTONIA

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu ekspordile suunatud kaubamärk ja liikmete kataloog. Info on inglise keeles.

LOE LISA

TRÜKITUD EESTIS

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu ajakiri, mis tutvustab Eesti trükindust ja trükiseid, meie ettevõtteid ja tegevusi.

LOE LISA

TULE JA TRÜKI!

Tutvu erinevate võimalustega omandada eriala või täiendada teadmisi trükivaldkonnas!

LOE LISA

24. novembril 2021

ETPL liikmete kingitus: “103km paberit Eesti lastele”

INFO LIIKMETELE

LOGI SISSE

Siit leiate liikmetele kasutamiseks loodud materjalid, nt covid-19 juhendmaterjalid, ülevaate aktiivsestest toetusmeetmetest, koolitusmaterjalid, sh veebiseminaride salvestused, majandusandmete ülevaated jms aktuaalne info. Küsi parool liidust, katre.savi@etpl.ee.

MEIST

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on loodud 20. märtsil 1996. aastal, kui seitsme trükiettevõtte eestvedamisel asutati Eesti Trükitöösturite Liit.
Asutajaliikmeteks olid Vaba Maa, Kroonpress, Printall, Uniprint, Europrint, Markes-Fin ja Aldus.

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse liidu tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa Eesti trüki- ja pakenditööstuse konkurentsivõime tõstmisele ja liidu liikmete huvide kaitsele, tegevuskeskkonna arendamisele, majandustegevuse edendamisele ja trükialase hariduse kaasajastamisele.

MEIE EESMÄRGID

Liidu tegevuse eesmärgiks on ühendada Eesti trüki- ja pakenditööstuse ettevõtteid ja arendada nende koostööd ning Eesti trüki- ja pakenditööstust. Samuti aidata kaasa ausa konkurentsivõime ning toetava majanduskeskkonna tagamisele.

ETPL_logo_2016

TRÜKITÖÖSTUSE SERTIFIKAADID

Paberi- ja trükitööstuses on kasutusel mitmeid sertifikaate ja standardeid:
ISO 12647-2 – üldine ofset-trükistandard
ISO 12647-3 – ajalehe ofset-trükistandard
ISO 12647-4 – gravüürtrüki standard
ISO 12647-5 – siiditrüki standard

cer-1     cer-3     cer-2

STATISTIKA

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit (ETPL) koostab igal aastal Eesti trükisektori statistika, mis hõlmab ca 200 trükindusega tegeleva ettevõtte andmeid ning ka pakenditootjaid, kelle tootmisprotsessi kuulub ka pakendile trükkimine.

KOOSTÖÖ

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on Euroopa keskse trükiliidu Intergraf liige, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige, Eesti Tööandjate Keskliidu liige ning on võrgustiku Two Sides Nordic partner.

2021. aastal on Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidul 36 liiget. Uute ettevõtete kaasamisel liikmeskonda on esmatähtis ühised huvid ja vastastikune koostöösoov. Loe lähemalt siit.

Võta ühendust ja uuri lähemalt:

Katre Savi
ETPL tegevjuht
Tel. 5117061

EESTI TRÜKI- JA PAKENDITÖÖSTUSE LIIDU TEGEVUS

Eesti trükitööstus

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit koostab ja kogub sektori statistikat: sektori üldstatistika, ettevõtete majandusaasta tulemused, palgauuring.

LOE LISA

Trendiraportid

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit koondab ja tellib erinevad uuringuid ja raporteid trüki- ja pakenditööstuse trendidest maailmas, sh Intergrafi koostatud jooksvad ülevaated ning trükitööstuse majandusraport, TwoSides raportid jms.

LOE LISA

Keskkond & trükitööstus

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit kuulub rahvusvahelise organisatsiooni Two Sides, mille Põhjamaade võrgustiku partnerina toetame paberi väärtustamist ja jätkusuutlikku kasutamist

LOE LISA

Koolitused & üritused

Igal aastal viime läbi erinevaid koolitusi ja seminare liikmete vajadustest lähtuvalt ja sektorit puudutavates valdkondades: nt müügi-, ekspordi-, tootmise- ja juhtimise koolitused.

LOE LISA

Trükise tellijale

Trükikoja valikul on oluline teada, et kõik trükikojad on spetsialiseerunud kindlatele tooterühmadele. Mida tuleks veel teada trükist tellides?

LOE LISA

Kutse andmine

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on kutset omistav organisatsioon, mis viib läbi kutseeksameid ja annab välja kutsetunnistusi.

LOE LISA

Ekspertkomisjon

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit aitab lahendab trükitehnoloogilisi ja trükise kvaliteeti puudutavaid vaidlusi trükikoja ning kliendi vahel.

LOE LISA

Koostööprojektid

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit algatab ja juhib projekte, mis toetavad ettevõtete koostööd nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt ning pakuvad liikmetele vajalikke arenguvõimalusi.

LOE LISA

ETPL DOKUMENID

TARNETINGIMUSED

ETPL tüüptingimused müügilepingu sõlmimisel.

AVA

ETPL PÕHIKIRI

AVA

EKSPERTKOMISJONI TÖÖKORD

AVA

ETPL HANKEKORD

perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste vahendite kasutamisel

AVA