Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit (ETPL) algatab ja juhib projekte, mis toetavad liidu eesmärkide elluviimist, arendavad sektori ja ettevõtete koostööd nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt ning pakuvad liikmetele vajalikke arenguvõimalusi.

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID

PRINT YOUR FUTURE (2019-2021)


KAASAME UUE PÕLVKONNA NOORI TRÜKITÖÖSTUSESSE!

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit osaleb rahvusvahelises projektis PRINT YOUR FUTURE, kus Eesti eksperdid koos Hollandi, Portugali ja Saksamaa kolleegidega töötavad välja uusi viise noorte kaasamiseks trükitööstusesse.

Loe lähemalt projektist ja uuri, milliseid võimalusi pakub trükitööstus veebilehelt PRINT YOUR FUTURE.

PRINT MEEDIA

YOUTUBE LIVE

26.mail

LÕPPENUD PROJEKTID

WORLDSKILLS 2019

ETPL ekspordi tugitegevus 2019 (EAS meede)