Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit (ETPL) algatab ja juhib projekte, mis toetavad liidu eesmärkide elluviimist, arendavad sektori ja ettevõtete koostööd nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt ning pakuvad liikmetele vajalikke arenguvõimalusi.

Projekt “ETPL ekspordi tugitegevus 2019”

Projekti eesmärk on tõsta liikmesettevõtete ekspordivõimekust ning arendada suutlikkust struktuursete muudatuste läbiviimiseks ettevõttes. Eesti trükiettevõtete tulevik seisneb eelkõige ressursitõhusamas tootmises, automatiseerimises, tootearenduses ja pidevas kvaliteedi parandamises – Eesti on maailmatasemel trükipartner!

Projekti tegevused:

KONTAKTREIS: Rootsi, 7.-8. mai 2019.

KOOLITUS: Industry 4.0 for Printers, 2-päevane töötuba, 23.-24.okt 2019

KATALOOG: Print in Estonia 2020

Küsi lisainfot: Katre Savi, e-post: katre.savi@etpl.ee

Projekti eelarve:

EELARVE KOKKU: 13 694,60 eurot, millest

TOETUS: 9 586,22  (70%)

OMAFINANTSEERING: 4 108,38  (30%)

Tegevus viiakse ellu Euroopa Reginaalarengu Fondi toetusel projekti “ETPL ekspordi tugitegevused 2019” raames.