EESTI TRÜKI- JA PAKENDITÖÖSTUSE LIIT 

on kutse andja järgmistele trükitööstuse kutsetele:

 • OFSETTRÜKKAL, tase 4
 • TRÜKIETTEVALMISTAJA, tase 4
 • DIGITAALSE TRÜKISEADME OPERAATOR, tase 4
 • TRÜKISTE JÄRELTÖÖTLUSSEADMETE OPERAATOR, tase 4

Kutse andja õigused kehtivad kuni 07.11.2023

KUTSE ANDMINE

KUTSE ANDMINE on protsess, mille käigus hinnatakse kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodud nõuetele ning mille tulemusena väljastatakse taotlejale KUTSETUNNISTUS.

Kutseeksam korraldatakse ning kutse antakse:

 1. õppeasutuse lõpetamisel – kutse märgitakse akadeemilisele õiendile või diplomile;
 2. tööturul tegutsevatele töötajatele, mille kohta antakse kutsetunnistus.

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.

Igale kutsele koostatakse KUTSESTANDARD, mis on ka aluseks vastavate koolitus- ja õppekavade väljatöötamisel.

Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

 • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
 • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
 • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
 • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda – vt. lisaks www.kutsekoda.ee

2020. a KUTSEEKSAMID TRÜKITÖÖSTUSE KUTSEALADELE

 • OFSETTRÜKKAL, tase 4, kombineeritud eksam, 16. juuni 2020
 • TRÜKIETTEVALMISTAJA, tase 4, suuline eksam 16. juuni 2020
 • DIGITAALSE TRÜKISEADME OPERAATOR, tase 4, komineeritud eksam 16. ja 17. juuni

Kutseeksamid toimuvad Tallinna Polütehnikumis, Pärnu mnt 57, Tallinn
Eksamile regsitreerumise ja dokumentide esitamise tähtaeg on 5. juuni 2020.
Kutseeksami sooritamise kellaaeg määratakse igale kutse taotlejale eraldi ja antakse teada kutse taotlejale kontaktandmetes esitatud e-posti teel.  

2019. a kutseeksamid trükitööstuse kutsealadel toimusid järgnevalt:

TRÜKIETTEVALMISTAJA, tase 4, suuline eksam: 10. juuni 2019

OFSETTRÜKKAL, tase 4, kombineeritud eksam: 11. juuni 2019

DIGITAALSE TRÜKISEADME OPERAATOR, tase 4, kombineeritud eksam: 12. juuni 2019

TRÜKISTE JÄRELTÖÖTLUSSEADMETE OPERAATOR, tase 4, kombineeritud eksam: 7. juuni 2019

Eksamid toimusid Tallinna Polütehnikumis, Pärnu mnt 57, Tallinn

AVALDUSE VORM

KONTAKT:

Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks: info(at)etpl.ee, Katre Savi, tel. 58363046

KUTSE ANDMISE KORD

EELTINGIMUSED JA DOKUMENDID:

Kutsetaotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid leiate Kutse andmise korrast.
eeltingimused, vt kutse andmise kord punkt 2.1
esitatavad dokumendid, vt kutse andmise kord punkt 2.2

KUTSE TAOTLEMISE TASU

Tallinna Polütehnikumi trükierialade lõpetajatele on kutseeksam TASUTA.

Töömaailmast kutse taotlejale on kutseeksam TASULINE.

OFSETTRÜKKAL, tase 4
Kutseeksami tasu: 163€ / soodushind 74€ (ETPL liikmele)

TRÜKIETTEVALMISTAJA, tase 4
Kutseeksami tasu: 83€ / soodushind 34€ (ETPL liikmele)

DIGITAALSE TRÜKISEADME OPERAATOR, tase 4
Kutseeksami tasu: 163€ / soodushind 74€ (ETPL liikmele)

TRÜKISTE JÄRELTÖÖTLUSSEADMETE OPERAATOR, tase 4
Kutseeksami tasu: 163€ / soodushind 74€ (ETPL liikmele)

TRÜKITÖÖSTUSE KUTSEALADE KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS:

 • Herve Rannu ekspert, digitrükk
 • Külli Tammes ekspert, ArtWörker OÜ
 • Arpo Rouhijainen ekspert, Grano Digital OÜ
 • Marko Levin koolitaja, Tallinna Polütehnikum
 • Ivar Kaselaid koolitaja, Tallinna Polütehnikum
 • Aivo Brenner koolitaja, Tallinna Polütehnikum
 • Martin Väljas tööandja, Nois OÜ
 • Merle Okas tööandja, AS Kroonpress
 • Katre Savi tööandja, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit

Komisjoni koosseis kinnitatud 26.09.2018