EESTI TRÜKI- JA PAKENDITÖÖSTUSE LIIT 

on kutse andja järgmistele trükitööstuse kutsetele:

 • OFSETTRÜKKAL, tase 4
 • TRÜKIETTEVALMISTAJA, tase 4
 • DIGITAALSE TRÜKISEADME OPERAATOR, tase 4
 • TRÜKISTE JÄRELTÖÖTLUSSEADMETE OPERAATOR, tase 4

Kutse andja õigused kehtivad kuni 07.11.2023

KUTSE ANDMINE

KUTSE ANDMINE on protsess, mille käigus hinnatakse kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodud nõuetele ning mille tulemusena väljastatakse taotlejale KUTSETUNNISTUS.

Kutseeksam korraldatakse ning kutse antakse:

 1. õppeasutuse lõpetamisel – kutse märgitakse akadeemilisele õiendile või diplomile;
 2. tööturul tegutsevatele töötajatele, mille kohta antakse kutsetunnistus.

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.

Igale kutsele koostatakse KUTSESTANDARD, mis on ka aluseks vastavate koolitus- ja õppekavade väljatöötamisel.

Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

 • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
 • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
 • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
 • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda – vt. lisaks www.kutsekoda.ee

TRÜKITÖÖSTUSE KUTSEEKSAMID toimuvad 2023. aastal järgmiselt:

 • OFSETTRÜKKAL, tase 4, EKSAM: 6. juuni 2023
 • TRÜKIETTEVALMISTAJA, tase 4, EKSAM: 6. juuni 2023
 • DIGITAALSE TRÜKISEADME OPERAATOR, tase 4, EKSAM: 31. mai, 1. ja. 6. juuni 2023

Kutseeksamid toimuvad Tallinna Polütehnikumis, aadressil Pärnu mnt 57, Tallinn.

Lähem info: Inga Protassova, inga.protassova@tptlive.ee või Katre Savi, katre.savi@etpl.ee

2022. a kutseeksamid trükitööstuse kutsealadel toimusid järgnevalt:

 • OFSETTRÜKKAL, tase 4, kombineeritud eksam: 13. juuni 2022
 • TRÜKIETTEVALMISTAJA, tase 4, suuline eksam: 13. ja 14. juuni 2022
 • DIGITAALSE TRÜKISEADME OPERAATOR, tase 4, kombineeritud eksam: 13. ja 14. juuni 2022

Eksamid toimusid Tallinna Polütehnikumis, Pärnu mnt 57, Tallinn.

AVALDUSE VORM

KONTAKT:

Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks: info(at)etpl.ee, Katre Savi, tel. 58363046

KUTSE ANDMISE KORD

EELTINGIMUSED JA DOKUMENDID:

Kutsetaotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid leiate Kutse andmise korrast.
eeltingimused, vt kutse andmise kord punkt 2.1
esitatavad dokumendid, vt kutse andmise kord punkt 2.2

KUTSE TAOTLEMISE TASU

Tallinna Polütehnikumi trükierialade lõpetajatele on üks kutseeksam TASUTA.

Töömaailmast kutse taotlejale on kutseeksam TASULINE.

OFSETTRÜKKAL, tase 4
Kutseeksami tasu: 150€ / soodushind 89€ (ETPL liikmele)

TRÜKIETTEVALMISTAJA, tase 4
Kutseeksami tasu: 85€ / soodushind 41€ (ETPL liikmele)

DIGITAALSE TRÜKISEADME OPERAATOR, tase 4
Kutseeksami tasu: 150€ / soodushind 89€ (ETPL liikmele)

TRÜKISTE JÄRELTÖÖTLUSSEADMETE OPERAATOR, tase 4
Kutseeksami tasu: 150€ / soodushind 89€ (ETPL liikmele)

TRÜKITÖÖSTUSE KUTSEALADE KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS:

 • Herve Rannu ekspert, digitrükk
 • Külli Tammes ekspert, ArtWörker OÜ
 • Arpo Rouhijainen ekspert, Grano Digital OÜ
 • Marko Levin koolitaja, Tallinna Polütehnikum
 • Ivar Kaselaid koolitaja, Tallinna Polütehnikum
 • Aivo Brenner koolitaja, Tallinna Polütehnikum
 • Martin Väljas tööandja, Nois OÜ
 • Merle Okas tööandja, AS Kroonpress
 • Katre Savi tööandja, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit

Komisjoni koosseis kinnitatud 26.09.2018