Statistikaameti andmetel olid 2017. aastal trükitööstuses tähtsamad numbrid:

0
Ettevõtet
0
Töötajat
0mln
Eurot ettevõtete kogukäive
0%
Ekspordi protsent kogukäibest

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit (ETPL) koostab igal aastal statistikat, analüüse, ülevaateid ja raporteid Eesti trüki- ja pakenditööstusest.

ETPL-i poolt koostatud trüki- ja pakenditööstuse ülevaatesse oleme koondanud ligikaudu 170 ettevõtte (käibega üle 100 000€) majandusnäitajad viimase nelja (4) lõppenud majanduaasta kohta, hõlmates nii trükitööstuse ettevõtteid kui ka neid pakendi(materjali)tootmise ettevõtteid, kelle tootmisprotsessist olulise osa moodustab trükkimine.

2017. aastal on Statistikaameti andmetel trükitööstuses (EMTAK C18) tegutsevaid ettevõtteid 398, nendest 146 ettevõtet on müügimahuga 100 000€ ja üle selle, 198 ettevõtte puhul jäi müügikäive alla 30 000€.   

Eesti trükitööstuse kogu müügitulu oli 2017. aastal 242 miljonit ning eksport moodustas sellest 53%. Eksportivaid trükiettevõtteid on 121.

See statistika ei hõlma pakendeid tootvaid ettevõtteid, sest nende numbrid ja näitajad peituvad hoopis materjalipõhises jaotuses teistes tööstussektorites – paber/papp; plast/kile, metall jne.

Trükitööstuse peamised ekspordi sihtturud on Soome, Rootsi, Leedu, Norra, Läti ja Taani.

PALGAUURING
Lisaks majandusülevaatele viib ETPL igal aastal läbi palgauuringu, mis toob kutsete kaupa välja tööturul toimunud muutused ning võrdluse eelnevate aastatega.

Uuringus osaleb tavaliselt 15-20 trüki- ja pakendiettevõtet. Uuringus vaadeldakse palgataset, palgaarvestuse põhimõtteid ja tööjõuarvu muutust järgmiste ametite lõikes: trükiettevalmistaja, poognamasina trükkal, rullimasina trükkal, trükimeister, järeltöötluse masinist, lihttööline, seadistaja, vahetuse meister (tootmisjuht), müügijuht ja laooperaator.

ETPL palgatasemete statistika sisaldab võrdlusandmeid alates 2006. aastast.

Küsi lisainfot: Katre Savi