Statistikaameti trüki- ja paberitööstuse juhtimislaud kuvab sektori tähtsamad numbrid.

Vaata kogu sektori infot SIIT.

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit (ETPL) koostab igal aastal statistikat, analüüse, ülevaateid ja raporteid Eesti trüki- ja pakenditööstusest.

ETPL-i poolt koostatud trüki- ja pakenditööstuse ülevaatesse oleme koondanud ligikaudu 200 ettevõtte (käibega üle 70 000€) majandusnäitajad viimase nelja (4) lõppenud majanduaasta kohta, hõlmates nii trükitööstuse ettevõtteid kui ka neid pakendi(materjali)tootmise ettevõtteid, kelle tootmisprotsessist olulise osa moodustab trükkimine.

See statistika ei hõlma pakendeid tootvaid ettevõtteid, sest nende numbrid ja näitajad peituvad hoopis materjalipõhises jaotuses teistes tööstussektorites – paber/papp; plast/kile, metall jne.

Väliskaubanduse statistika (eksport ja import riigiti) on leitav aadressilt data.stat.ee
Palgaandmete rakendus näitab täistööajaga töötajate kuise brutotöötasu erinevust soo, maakondade ning ametialade kaupa ja on leitav palgad.stat.ee.

Trükitööstuse peamised ekspordi sihtturud on Soome, Rootsi, Leedu, Norra, Läti ja Taani.

Küsi lisainfot: Katre Savi