Projekt on lõppenud.

Projekti lühiinfo:

Projekti eesmärk on tõsta liikmesettevõtete ekspordivõimekust ning arendada suutlikkust struktuursete muudatuste läbiviimiseks ettevõttes. Eesti trükiettevõtete tulevik seisneb eelkõige ressursitõhusamas tootmises, automatiseerimises, tootearenduses ja pidevas kvaliteedi parandamises – Eesti on maailmatasemel trükipartner!

Projekti tegevused:

KONTAKTREIS: Rootsi, 7.-8. mai 2019.
KOOLITUS: Industry 4.0 for Printers, 2-päevane töötuba, 23.-24.okt 2019
KATALOOG: Print in Estonia 2020

Küsi lisainfot: Katre Savi, e-post: katre.savi@etpl.ee

Projekti eelarve:

EELARVE KOKKU: 13 694,60 eurot, millest
TOETUS: 9 586,22  (70%)
OMAFINANTSEERING: 4 108,38  (30%)

Tegevus viiakse ellu Euroopa Reginaalarengu Fondi toetusel projekti “ETPL ekspordi tugitegevused 2019” raames.