Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu kingitus

“100 km paberit Eesti lastele”

Trükitööstus on üks vanemaid tööstusharusid Eestis – esimene Eesti trükikoda alustas tööd juba 1631. aastal Tartus ehk 387 aastat tagasi! Selle ajaga on vanast ja väärikast tööstusharust kasvanud modernne ekspordile suunatud majandusharu, kus saab tööd üle 3000 inimese ning mille käive on ligi 400 miljonit eurot aastas.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeval soovib Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit pöörata pilgu tulevikku ning kinkida meie riigi lastele vahendeid käegakatsutava maailma loomiseks.

Paber on läbi aegade olnud lastele oluline kaaslane – lastele meeldib joonistada, meisterdada, kirjutada, raamatuid vaadata ja lugeda. Käelisel tegevusel on tänapäeva ühiskonnas aga aina kahanev roll, kuna nutiseadmete sõltuvus on haaramas üha enam lapsi. Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on otsustanud ühiselt ja ühtse sõnumiga “100 km paberit Eesti lastele” pöörata enam tähelepanu võimalusele arendada laste loovust, käelist osavust ning ruumilist mõtlemist füüsilistest materjalidest meisterdamise ning joonistamisega.

Üle Eesti paiknevad 14 trüki- ja pakendiettevõtet teevad oma uksed lahti lasteaedade ning laste huviasutuste esindajatele Rahvusvahelisel Trükinduse päeval, 17. oktoobril kl 9-12 hommikul, teenindades huvilisi “kuni kaupa jätkub” põhimõttel. Laiali jagatakse ajalehepaberi rullijääke, eripaberi poognaid, kartongi, paberviilmeid, fooliumkilet, metallpurke jm pakendi- ja trükitööstuses ülejäävaid ohutuid ja kasutamata tootmisjääke, millele saavad järgi tulla lasteaedade ja laste huviasutuste esindajad.

Laseme laste fantaasial lennata – ehitada neist materjalidest rakette, paate, meisterdada mütse, rütmipille või, miks mitte, joonistada, kujutada tuleviku-Eestit, milles oma osa on jätkuvalt paberil ning vastutustundlikul trüki- ja pakenditööstusel.

See on kink Eesti Vabariigi tuleviku tegijate innustamiseks!

Osalevate trüki- ja pakendiettevõtete asukohad, äraantava materjali kogused ja kirjeldused ning kontaktisikute nimed leiad juuresolevalt kaardilt: