Projekt „Arendusnõunik Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidus“

Projekti lühiinfo: Arendusnõuniku kaasamisega erialaliitu aitame kaasa Eesti trüki- ja pakenditööstuse sektori ettevõtete teadus-arendustegevuse ja innovatsioonivõimekuse kasvule ning seeläbi Eesti majanduskasvule.
Projekti tegevused on suunatud tehnoloogilise arengu edendamisele ja uuenduslike lahenduste väljatöötamisele trüki- ja pakenditööstuse ettevõtetes, et vastata muutuvatele turunõudmistele ning parandada sektori konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust.

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on projekti elluviimisel Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse partneriks programmi „Ettevõtjate TAI teadlikkuse kasvatamine (TAI võimalused) ja TAI võimekuse tõstmine“ elluviimisel.

Projekti „Arendusnõunik Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidus“ kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti algus ja lõpp: 01.08.2023 – 31.07.2025

Projekti eelarve:
PROJEKTI KOGUMAKSMUS: 98 335,35 eurot, millest
TOETUS: 73 750,00 (75%)
OMAFINANTSEERING: 24 585,35 (25%)

Arendusnõunik: Katre Savi, e-post: katre.savi@etpl.ee, mob +372 5117061