Koolituse eesmärk on selgitada riigiabi reegleid ja kohaldumist taaste- ja vastupidavusrahastu meetmes (RRF) „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine“. Soovime anda lühikese ülevaate kohalduvast riigiabi raamistikust ja senistest praktilistest kogemustest selle rakendamisel.
Koolituse avab Keskkonnaministeeriumi nõunik Mihkel Krusberg, kes tutvustab meetme hetkeseisu ja plaane. KIKi jurist Silver Nittim selgitab, et millistel ettevõtetel ja millise osakaaluga on meetmest võimalik toetust taotleda.
Silver Nittim käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:
•           Riigiabi kriteeriumid
•           ÜGEM sissejuhatus
•           Ergutav mõju, muudatused (artikkel 6 lg 2)
•           Erinevad abi andmise liigid, ÜGEM artiklid 14, 36, 38
•           Vähese tähtsusega abi kumuleerimise reeglid
•           VKE-de määratlemine
•           Näiteid praktikast
________________________________________________________________________________
LINK SEMINARI JÄRELKUULAMISEKS:
________________________________________________________________________________