SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

ETPL on kokku pannud igaastase suure trüki- ja pakenditööstuse majandusülevaate.
Seekord on tabelis 240 valdkonna ettevõtte majandusnäitajad.
Sektorite kaupa edetabelid avaldab liit detsembrikuu infolehes Punktikasv.

Majandusülevaates on iga ettevõtte eraldi välja toodud:

1) müügitulu,
2) äritulud,
3) kaubad, teenused, materjalid, toore ja nende osakaal käibes
4) tööjõukulu ja tööjõukulu osakaal käibes
5) põhivara kulum,
6) ärikasum (-kahjum), ärikasumi kasv ja suhe käibesse
7) finantstulud (-kulud),
8) puhaskasum (-kahjum),
9) müügitulu puhasrentaablus ja selle kasv
10) lühiajalised kohustused,
11) pikaajalised kohustused,
12) keskmine töötajate arv, töötajate arvu muutus
13) keskmine kuupalk ja selle muutus
14) ROA,
15) ROE,
16) ekspordi käive ja selle osa kogukäibest,
17) maksevõime tase,
18) vahetu maksevalmidus,
19) koguvara kasutamine efektiivsus,
20) omakapitali võlasiduvus
21) põhivara muutus,
22) bilansimahu muutus

Eraldi on välja toodud ka sektorite statistika: perioodika-, reklaamtrüki-, raamatu-, etiketi/pakendi- ja digitrüki sektor ning vahendajate tulemused.

Statistika on tasuta ning kättesaadav vaid liidu liikmetele.