SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit alustab teavituskampaaniaga, et tuua välja trüki ja paberi eelised tänases digitaalses maailmas. Alustame kampaaniaga veebruaris, esimese avaliku postituse avaldame sel teemal Eesti Päevalehes 27.02 ja Postimehes  21.02. 

Miks meile vahel tundub, et ettevõtted eelistavad printreklaamile täna rohkem digitaalseid kanaleid? Vastus on lihtne – digitaalset reklaami on kergem mõõta ja seetõttu ka müüa. Digitaalne meedia tundub sageli väga efektiivne, kuid klikipõhise mõõtmisega ei suuda me mõõta tegelikke müügitulemusi.

Viimasel ajal on palju olnud juttu sellest, kuidas inimesed võtavad vastu infot trükituna või ekraanil. Online meedia toimib aina enam põhimõttel, kus kogu sisu on vaja edastada pealkirjas. Online uudiseid tarbitakse nagu kiirtoitu, jooksu pealt ning sisusse tõsisemalt süvenemata. Sageli üheaegselt mitme muu tegevusega. Digitaalses meedias on palju odavat ja pealiskaudset sisu, reklaam on väga agressiivne ja sisuturundus primitiivne. Puudu jääb loovatest lahendustest ning väga keeruline on tabada sihti – mida lugeja tahab? Erinevad uuringud näitavad, et printmeedia lugejad säilitavad võime lugeda pikemaid artikleid, kuna trükitud meedia lugemine ei oma niipalju tähelepanu eemale juhtivaid elemente. Lugejatel säilib täistähelepanu sisu kogemise jaoks. See võime – nö sügavalt lugeda – kultiveerib ka sügavat mõt-lemist. Kui lugeja ei ole hajevil, on võimalik jõuda punkti, kus ollakse täielikult süüvitud artikli sisusse ajakirjas või ajalehes. Sügav lugemine on seotud ka artiklite topoloogiaga – lugejad kasutavad artikli struktuuri, pilte, pealkirju ning alapealkirju selleks, et sisust läbi navigeerida. Selline struktuur aitab inimestel sisu paremini meelde jätta ning tulla hiljem oluliste punktide juurde tagasi. Inimese mälu on tihedalt seotud erinevate meelte kasutamisega. Raamatut käes lugedes kasutame tegelikult palju rohkem meeli, kui me arvame – näiteks loetud lehekülgede maht sõrmede vahel võrdluses veel lugemata lehtede mahuga annab meile tunnetusliku elamuse, mida ekraanilt lugedes ei ole võimalik kogeda.

Vähem tähtis ei ole ka kummutada müüte paberi halbadest keskkonnamõjudest.  Paberkiud on puidupõhine, naturaalne ning taastuv tooraine. Lisaks on paberitööstuse taaskasutusmäär Euroopa kõrgeim – 72% paberist läks 2014. aastal taaskasutusse!

“Paberivaba” on sage sõnum, mida kuuleme ettevõtetelt, kes suunavad inimesi tarbima digitaalseid teenuseid. See sõnum jätab mulje nagu oleks elektrooniline kommunikatsioon keskkonnasõbralikum kui traditsiooniline paberil suhtlus. Igal aastal genereerib elektroonikatööstus – üks maailma kiiremini kasvav tööstusharu – ligi 41 millionit tonni e-prügi arvutite ja telefonide näol.

Printreklaam on digiajastul jätkuvalt väga efektiivne reklaamikandja, kuna üks hea turunduskampaania töötab kõige paremini siis, kui trükimeedia on integreeritud teiste reklaamikanalitega ja toetab neid. Paberlehe tarbija võtab lehe lugemiseks aega ning see on justkui omaette rituaal. Sisu on usaldusväärsem ning kvaliteetsem, lugejad on üldiselt lojaalsed ning paremini häälestunud info vastuvõtmisele – nad võtavad aega buklettide, ajakirjade ning kataloogide lugemiseks. Reklaamid ei ole paberväljaannetes niivõrd ärritavad ning lugeja tunnetab, et kontroll info vastuvõtmise osas on tema käes. Ajalehe lugeja pöörab reklaamile tähelepanu ja hindab seda (ka inserdid pälvivad positiivsema tähelepanu kui otsepost). Hea trükireklaam on tegelikkuses samaväärne osa ajalehe või ajakirja lugemise elamusest nagu seda on toimetatud tekst.

Kas teadsid, et reklaampinna suurus loeb?

1/4 ajalehereklaam köidab lugeja pilgu kuni 1.5 sekundiks
1/2 ajalehereklaam köidab lugeja pilgu kuni 3 sekundiks
1 täislehekülg annab reklaamitegija- le aega oma lugu lugejale jutustada lausa 6 sekundi jooksul!

kampaania3

Trükimeedia kõige olulisem privileeg on käegakatsutavus. See, miks inimesed eelistavad trükitud meediat, peitub eelkõige paberi tunnetuses. Hoides trükist käes, tundub selle sisu ehtne – see eksisteerib. Trükimeedia on selles mõttes unikaalne, et see puudutab meie erinevaid meeli – alustuseks muidugi paberi tunnetus sõrmede vahel, selle sile või struktuurne tekstuur, mida on mõnus katsuda ja mis teeb trükireklaamid ka visuaalselt efektseks. Martin Lindstrom, brändiekspert ning raamatute autor, on öeldnud, et kui bränd puudutab positiivselt rohkem kui kolme meie meelt, tõuseb reklaami efektiivsus 70 protsenti. Ei tasu alahinnata, et paljudele meeldib ka värske trükivärvi lõhn.

Pakendid on tänapäeval vajalikud ja möödapääsmatud. Pakend kaitseb toodet, pikendab selle eluiga ning annab meile vajalikku informatsiooni. Pakendil on väga oluline osa meie ostuvalikute tegemisel. Pakendid ja etiketid ei ole enam lihtsalt infokandjad, vaid räägivad sageli brändi lugu.

Pakendid muutuvad tänu tarbija ootustele aina mugavamaks ning kesk-konnasõbralikumaks. Lisatakse interaktiivsed omadused – temperatuuri mõõdikud, turvaelemendid ja QR-koodid.