SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit edastas Tööandjate Keskliidule ning Kaubandus-Tööstuskojale ühispöördumise moodustamiseks omapoolse vastuse Pakendiaktsiisi seaduse uue versiooni väljatöötamiskavatsusele.

Olles tutvunud Pakendiaktsiisi seaduse uue versiooni valjatöötamiskavatsusega, soovib Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit juhtida tahelepanu ning ümber lükata riigiametnike arusaamad dokumendis kasitletud probleemidest. Meie hinnangul ei ole need probleemid mitmel juhul tõesed.

Kõige suurema löögi alla satub hulgikaubandus, kuid lisakulusid kannavad kokkuvõttes kõik trüki- ja pakenditootjad Eestis.

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on seisukohal, et praegusele taaskasutamise pakendiaktsiisile lisanduv turule toomise pakendiaktsiis on ettevõtetele ebamõistlikult kulukas ning ei ole tegelikult vastavuses riigi motivatsiooniga tänaseid probleeme lahendada. Suurest osas turule toomise pakendist ei ole võimalik nii üldiste meetmetega loobuda ning Rahandusministeerium halvendab maksupoliitika elluviimisel oluliselt meie ettevõtete majanduskeskkonda. Hüppeline maksukoormuse kasv sunnib ettevõtteid kaaluma kolimist, halvemal juhul kasutama ebaausaid võtteid.

Lisaks sellele, et planeeritud muudatus on täiendav maksu- ja halduskoormus ettevõtetele, peavad selle lisakulu kokkuvõttes kinni maksma lõpptarbijad. Kõrgemad hinnad aga muudavad ettevõtted vähem konkurentsivõimelisteks. Kui maksukoormus pole edasi suunatud tarbijatele, vähendab see otseselt ettevõtete kasumit. Riigi üllate eesmärkide saavutamine on sealjuures küsitav, kuna maksu administreerimise kulu võib osutuda suuremaks kui sellest laekuv tulu. Pakendiaktsiisi koormus on kokkuvõttes suurim madala sissetulekuga lõpptarbijatele.

Olulisena tuleb valja tuua ka seiskoht, et tänane pakendiseadus kahjustab meie riigi mainet meie liikmete – trüki- ja pakendiettevõtete – väliste koostööpartnerite ees.

Kirjale on lisatud Papyrus AS ning Printall AS kommentaarid ja seisukohad.