SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit soovib kõigile oma liikmetele ja headele sõpradele edukat 2017. aastat!

Uue aasta märksõnad on liidu tegevuses järgmised:

  • INFO – Turu ja tehnoloogiatrendide vahendamine, tihedam infovahetus trükiettevõtete vahel, kontaktide vahetamine, tööjõu- ja praktikantide vahendamine, trükipäringud Eestist ja välismaalt, infoseminarid ja koolitused.
  • SUHTED – Ühiskülastused messidele ja trükiettevõtetesse, ühisüritused kogemuste vahetamiseks, spordi tegemiseks ja hea söögi/joogi nautimiseks.
  • TURUNDUS – Print in Estonia ehk ühisturundus välisriikides, trükiste ja pakendite kasutusvõimaluste laiem tutvustamine tarbijatele ning klientidele, trükinduse mainekujundus Eestis, keskkonnasõbralikkuse edendamine ja laiem teavituskampaania
  • SUHTLUS RIIGIGA – osalemine Eesti- ja Euroopa katuseorganisatsioonide töös, kohtumised ja tihedam partnerlus riigiga
  • KUTSEÕPE – uuele Digitaalse Trükiseadme Operaatori kutsele õppekava loomine, Tule ja Trüki – kutseõpet turundav kampaania, suhtlus Tallinna Polütehnikumiga ning kutseeksamite korraldamine, stipendiumi väljastamine parimatele trükitehnoloogia eriala õpilastele

Soovid meie tegemistes kaasa lüüa? Tule liikmeks!
Lisainfo leiab SIIT