SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

punktikasvIlmunud on uus Trüki- ja Pakendiliidu infoleht Punktikasv. Tule ETPL liikmeks ning ole kursis meie tegemistega! Punktikasv on liidu liikmetele mõeldud infoleht, milles kajastame uudiseid Eesti trüki- ja pakenditööstuses ning vahendame infot liidu tegevuste ja ürituste kohta.

Detsembrikuu infolehest leiab liidu poolt kokku pandud trüki- ja pakendiettevõtete edetabelid, andmed põhinevad sektori 2016. a majandustulemustel.

Samuti on liidu liikmetele kättesaadav meie poolt kokku pandud trüki- ja pakendisektori majandusülevaade excelitabeli kujul.

Majandusülevaates on iga ettevõtte eraldi välja toodud:

1) müügitulu,
2) äritulud,
3) kaubad, teenused, materjalid, toore ja nende osakaal käibes
4) tööjõukulu ja tööjõukulu osakaal käibes
5) põhivara kulum,
6) ärikasum (-kahjum), ärikasumi kasv ja suhe käibesse
7) finantstulud (-kulud),
8) puhaskasum (-kahjum),
9) müügitulu puhasrentaablus ja selle kasv
10) lühiajalised kohustused,
11) pikaajalised kohustused,
12) keskmine töötajate arv, töötajate arvu muutus
13) keskmine kuupalk ja selle muutus
14) ROA,
15) ROE,
16) ekspordi käive ja selle osa kogukäibest,
17) maksevõime tase,
18) vahetu maksevalmidus,
19) koguvara kasutamine efektiivsus,
20) omakapitali võlasiduvus
21) põhivara muutus,
22) bilansimahu muutus

Eraldi on välja toodud ka sektorite statistika: perioodika-, reklaamtrüki-, raamatu-, etiketi/pakendi- ja digitrüki sektor ning vahendajate tulemused.

Infolehte on võimalik posti teel tellida, oma soovist anna märku trykiliit@trykiliit.ee