Trükiste, pakendite ja kogu tootmisprotsessi süsiniku jalajälje arvutamine on trüki- ja pakenditööstusettevõtetele kasvava vajadusega. Põhjuseks võib olla kliendi nõue toote jalajälje arvutuse kohta, hanketingimused või ettevõtte soov oma tootmisprotsessi jalajälge hinnata ja ressursikasutust parandada. Võimalusi süsiniku jalajälje arvutamiseks on mitmeid, püüame neid järgemööda lähemalt tutvustada.

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit kutsub veebiseminarile,
kus tutvustame süsiniku jalajälje arvutamist trüki- ja pakenditööstuses
Climate Calc tööriista abil.

Climate Calc on sertifitseerimisprotsess, mis süsinikuheitme arvutamisel järgib ISO 14064-1 ja ISO 16759 standardeid ning rahvusvahelist kasvuhoonegaaside protokolli (Greenhouse Gas Protocol). Climate Calc on tunnustatud Euroopa graafikatööstuse assotsiatsiooni Intergraf poolt. Loe lähemalt: https://www.climatecalc.eu/

Veebiseminari viib läbi: Carsten Bøg, Climate Calc.

Veebiseminar on inglise keeles.

VEEBISEMINAR TOIMUS:

13. 12.2023 kell 11:00-12:00 MS Teams

TEEMAD

  • Climate Calc taust ja tutvustus
  • Climate Calc arvutusmoodulite funktsioonid
  • Liitumine Climate Calc’iga
  • Climate Calc sertifitseerimisprotsess
  • Küsimused-vastused

SLAIDID:

SALVESTUS:

Veebiseminari korraldas Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit.
Küsimused ja lisainfo: Katre Savi, katre.savi@etpl.ee, mob +372 5117061


Seminar on osa projektist „Arendusnõunik Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidus“ ning kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.