SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

Äsja jõudsid koostöös Statistikaametiga trüki- ja paberitööstuse olulised näitajad juhtimislauale.

Statistikaametile andis lühikommentaari ETPL juht Katre Savi.

Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu tegevjuht Katre Savi, miks pidasite vajalikuks tellida statistikaametilt trüki- ja pakenditööstusele oluliste näitajate juhtimislaud?

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on oma liikmetele kogunud ja jaganud sektori statistikat. Selleks kasutame nii majandusaasta aruannete andmeid kui ka statistikameti andmeid, lisaks erinevaid raporteid Euroopa trükitööstusest. Statistikaameti andmed annavad koondülevaate sektori käekäigust ja võrdlusest teiste majandusharudega Eestis. Neid andmeid edastame Euroopa koostööpartneritele ja kasutame ettekannetes, mis tutvustavad Eesti trükitööstust.

Andmete kasutamisel on kõige olulisem eeldus nende ajakohasus ja lihtne kättesaadavus, mida läksimegi juhtimislauaga püüdma.

Trüki- ja paberitööstuse näitajate viimine juhtimislauale on tähtis ka majandusharu nähtavuse suurendamiseks – oleme ju tööstusharu, mis on oluline partner paljudele teistele tööstusharudele, kuid ise jääb sageli tagaplaanile. Rääkides riigi ja riigiasutustega sektori arenguperspektiividest ja võimalustest, on oluline, et kerge vaevaga on võimalik esitada usaldusväärsed andmed sektori müügimahust, lisandväärtusest, palgatasemest ja ekspordist.

Mis on juhtimislaualt andmete tarbimise eelised?

Juhtimislaua kõige suurem eelis on värskete andmete kohene kättesaadavus ja visualiseeritus. Selline andmete esitamisviis annab hea ülevaate ja võimaldab kiirelt näha trende.

Varem tähendas andmete välja võtmine statistikaameti andmebaasidest meie jaoks eraldi tööd iga kord, kui andmeid uuendada soovisime või kui ettevõtted vajasid spetsiifilist statistikat. Nüüd on kõik andmed kiirelt leitavad ja kasutatavad nii meil liidus kui ka igal ettevõttel ja organisatsioonil, kes andmeid soovivad.

Kuidas juhtimislaud teid igapäevatöös aitab?

Juhtimislaua kasutus liidu või ettevõtete töös kindlasti erineb, kuid igal juhul on see vajalik. Esimene samm on üldse juhtimislauda kasutama hakata. Lisaks enda sektori näitajatele huvitavad meid kindlasti sektorid, kus asuvad trükitööstuse kliendid. Nüüd on paljude sektorite andmed juhtimislaudadelt kergesti leitavad.

Usun, et me alles õpime juhtimislaua näitel olemasolevaid andmeid kasutama, samal ajal ka lahkemalt andmeid esitama, loomulikult andmete ühekordse esitamise printsiibil. Räägime juba pikemat aega andmete tohutust väärtusest, kuid väärtus tekib alles nende andmete kasutamisel, siin aga on meil veel võimalusi küllaga.

Kuidas hindate koostööd statistikaametiga juhtimislaua loomisel?

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu koostöö statistikaametiga on olnud väga toetav ja sujuv. Meie kohtumised statistikaameti juhtimislaudade projektijuhi Ene Saareoja juhtimisel on olnud konstruktiivsed ja lahenduste leidmisele orienteeritud. Kuivõrd meie sektor on oma keeruliste eripäradega, oleme koostöös andmeanalüütiku Helle Bunderi toel jõudnud parimate lahendusteni, kuidas meile vajalikke andmeid praeguste võimaluste juures koondada ja kuvada. Lisaks juhtimislauale oleme saanud häid soovitusi ka teiste statistikaameti rakenduste kasutamiseks.

Kuhu suunas võiks trüki- ja pakenditööstuse juhtimislaud tulevikus areneda?

Oleme juba praegu rääkinud mitmest võimalusest, mida hetkel pole veel võimalik teostada, kuid peatselt ilmselt on. Nende seas on päringud, mis tulevad mahukatest andmebaasidest või tekivad andmebaaside ristkasutusest.

Väljakutseks on pakenditootmise statistika, sest pakendiettevõtted paiknevad EMTAK koodi järgi materjalipõhises sektoris – kuidas neid sealt eristada ja kokku võtta, selleks hetkel head lahendust ei ole.

Tuleviku väljakutseks ilmselt ongi suurtest andmehulkadest paindlike ja n-ö personaalsetest vajadustest lähtuvate väljavõtete loomine. Põhimõtteliselt on kõik võimalik, kui vastavad andmed on kogutud.

Vaata trüki- ja pakenditööstuse näitajaid lähemalt juhtimislaualt.

Trüki- ja paberitööstuse juhtimislaualt leiab

  • Ettevõtete majandusnäitajad, sh investeeringud, kasum ja müügitulu, toodangu väärtus, sektoris hõivatute arv, tööjõukulud
  • Palga- ja tööjõunäitajad, sh keskmine brutokuupalk ja vabad ametikohad
  • Tööstustoodangu näitajad, sh perioodikaväljaannete, ajalehtede ja raamatute trükiarvud, tööstustoodangu müük
  • Väliskaubanduse näitajad – eksport ja import
  • Makromajanduse näitajad – SKP reaalkasv kvartalis, tarbijahinnaindeksi muutus kuu kaupa

Autor: Evelin Kivilo-Paas

Allikas: Statistikaamet