SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

Raamatutrükikoda Print Best OÜ läbis 2020. aastal esimese Eesti trükikojana Põhjamaades laialdaselt kasutusel oleva Climate Calc süsiniku jalajälje auditi.

Climate Calc on Euroopa graafikatööstuse assotsiatsiooni Intergrafi poolt tunnustatud sertifitseerimisprotsess, mis põhineb Euroopa trükitööstuse standardil süsiniku arvutamiseks. Climate Calc järgib ISO 14064-1 ja ISO 16759 standardeid ning rahvusvahelist kasvuhoonegaaside protokolli (Greenhouse Gas Protocol), arvutused trükikoja ja/või trükise süsinikdioksiidi heitmete kohta tehakse 13 peamise parameetri alusel.

Climate Calc sertifikaat tõendab, et ettevõtte kohta on koostatud tõene süsinikuarvestuse raport ning ettevõtte kasutuses on tööriist süsiniku jalajälje arvutamiseks nii kogu ettevõtte, kui iga konkreetse trükise kohta andes nii trükikojale kõrgema usaldusväärsuse turul. See tähendab, et ettevõte saab analüüsida oma süsinikdioksiidi tekkimise andmeid ning kavandada tegevusi süsiniku jalajäle vähendamiseks. Samuti võimaldab Climate Calc arvutada konkreetse trükise süsiniku jalajälje ning nõustada tellijat lahenduste valimisel, mis aitavad vähendada trükise CO2-heitkoguseid.

Raamatutrükikoja Print Best esmane auditeerimine Climate Calc sertifitseerimisprotsessi järgi toimus 2020. a kevadel ettevõtte 2019. a andmete põhjal. Auditeerimist juhtis Climate Calc ametlik partner ECOGRAFi keskkonnakonsultant Benoît Moreau (FRA). Kui tavapäraselt järgneb ettevõtte andmete detailsele kogumisele ka kohapealne kontrollaudit, siis eelmise aasta kevadel, kui kogu Euroopa oli lukus, pakkusid Print Best OÜ trükikoja juhid sertifitseerimisprotsessi lõpule viimiseks täiesti uudse lahenduse ning esitatud andmete õigsust kontrolliti põhjaliku virutaaltuuri käigus. Järgmine audit põhineb ettevõtte 2020. a andmetel ja viikase läbi 2021. a esimeses pooles. „Põhjusel, et 2020. aastalläks Print Best täielikult üle roheenergia kasutamisele, mis mõjutab ettevõtte süsinikuheite kogust väga oluliselt, siis ootame uue auditi tulemusi suure huviga“, sõnas Kaarel Ausmees, Print Best OÜ.

Print Best OÜ peab kvaliteedi- ja keskkonnateemasid väga oluliseks, nii rakendab ettevõte kvaliteedijuhtimissüsteemi (standard ISO 9001) ja keskkonnajuhtimissüsteemi (standard ISO14001), trükikoda on sertifitseeritud metsamajanduse tarneahela PEFC märgise ning vastutustundlikult majandatud metsast pärit tooraine märgisega FSC, mis tõendab, et nende tooted on toodetud vastavalt kõrgeimatele ökoloogilistele, sotsiaalsetele ja säästva majanduse standarditele, lisaks on trükikojale väljastatud Põhjamaade Luigemärk, mis kinnitab, et vastava märgisega toode avaldab keskkonnale vähem negatiivset mõju kui sama otstarbega märgiseta toode.

Print Best OÜ:
Asutatud 1997
Tegutseb Viljandis
Töötajaid: 88 (2021. a)
2020. a müügitulu: 9,5 MEUR
Peamised ekspordi sihtturud: Skandinaavia, UK, Holland ja Prantsusmaa.
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liige, esindaja Intergrafi nõukogus
Põhjamaade ofset trükikodade ühenduse NOPA liige

„Jätkusuutlik tootmine ja keskkonnasõbralikud trükised on meie jaoks iseenesestmõistetav valik. Meie klientide jaoks, kes asuvad peamiselt Põhjamaades ja Kesk-Euroopas, on aga oluline mõne konkreetse sertifikaadi olemasolu. Omakorda ettevõttena soovime leida parimat tööriista, mis võimaldab meil kogu tootmise ja trükitavate raamatute keskkonna mõju läbipaistvalt ja reaalajas hinnata ning jälgida“, selgitab Kaarel Ausmees, miks ettevõte juba mitmeid erinevaid rohesertifikaate omades järjepidevalt keskkonnateemadega tegeleb ja uusi lahendusi otsib.