SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

2016 a sügisel avab Tallinna Tehnikakõrgkool uue eriala – Tootmine ja tootmiskorraldus. Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava väljatöötamisel on lähtutud tööturu vajadustest ning õppekava on vastavuses Kutsekoja poolt väljatöötatud ja kinnitatud tootmisjuhi, tase 6 kutsestandardiga. Eriala lõpetaja saab tootmisjuhi kutse. Eriala lõpetajal on võimalus jätkata õpingud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe tootmise- ja teeninduskorralduse õppesuunal.

Rakenduskõrgharidusliku õppekava üldiseks eesmärgiks on üliõpilase ettevalmistamine töötamaks töötleva tööstuse spetsialisti (tootmisplaneerija), protsessi inseneri või keskastmejuhi (ka. tootmisjuht) ametikohtadel. Eriala sihtrühmaks on eelkõige kutsehariduse omandanud noored kui ka juba tööstuses (ka. kutseõppeasutustes) erialal töötavad inimesed, kellel puudub vastav väljaõpe ning kvalifikatsioon. Samas on võimalus omandada antud eriala ka gümnaasiumi lõpetajatel.

Õpe toimub nii päevases- kui kaugõppes.

Huvi korral küsi lisa – trykiliit@trykiliit.ee