SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

6. aprillil kohtusid liidu volikogu liikmed Toomas Tamsariga Tööand- jate Keskliidus.

Tööandjate Keskliit tegeleb Eestis peamiselt ettevõtluskeskkonna- ning poliitikakujundamisega, mõjutamaks seaduseandjaid tegema tööandjatele olulisi otsuseid. Neli peamist tegevusvaldkonda on keskliidus hetkel: majanduskeskkond, haridus, tööturg ning maksud.

Kohtumise algatajaks oli Tööandjate Keskliit, kes kutsus Trüki- ja Pakendiliitu oma ridadesse. Liikmemaksu suurust arvestades on meie liidu esmaseks eesmärgiks välja selgitada, kas Trüki- ja Pakendiliidu liikmetel on huvi kaasa lüüa aktiivselt valdkondlikes töögruppides, kus kujundatakse poliitilisi seisukohti ja planeeritakse ettevõtluskeskkonda pikemas ajaperspektiivis, 15-20 aasta lõikes.

Piisava huvi korral, kui liikmeks astumine on põhjendatud, teeb liit lõpliku otsuse sügisesel üldkoosolekul.