SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

EAS rahastab viite ekspordi kasvu toetavat projekti

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus korraldas sel kevadel projektikonkursi ettevõtlusorganisatsioonidele, et leida uusi teenuseid ja lahendusi Eesti ettevõtete ekspordi kasvatamiseks.

Konkursile laekunud 13 suurprojektist ja 2 väikeprojektist valiti välja 5 suurprojekti, milles nähakse suurimat potentsiaali ekspordi edendamiseks.

EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktori Tea Danilovi sõnul õnnestus konkurss hästi ning ettevõtlusorganisatsioonidel on mitmeid uuenduslikke ideid, kuidas oma valdkonna eksporti hoogustada. „Kui EAS saab aidata erialaliitudel leida ja sisse töötada just nende valdkonna jaoks kõige sobivamad lahendused ettevõtete välisturgudele aitamiseks, siis võidavad sellest kõik osapooled,“ lausus Danilov.

  • Projektikonkursil osutusid sel korral edukateks Eesti Väikelaevaehituse Liit projektiga “Väikelaevade living labturundus”, mille eesmärgiks on kasvatada Eesti väikelaevaehituse ekspordisuutlikkust Venemaa sihtturu suunal living lab metoodika abil.
  • MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi projekti, “Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi platvormi arendus ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamiseks”, sisuks on arendada ettevõtete sotsiaalse- ja keskkonnaalase vastutuse (CSR) kaardistamise tööriista Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksit, mis juhinduks ka vastavast Euroopa Komisjoni direktiivist. Vastutustundlikkuse hinnangu olemasolu on eelis eksportimisel mitmetesse arenenud riikidesse, eelkõige Põhjamaadesse.
  • Eesti Plastitööstuse Liit esitas projektikonkursile projekti “Eesti plastitööstus uuele eksporditasemele Läänemere piirkonnas”, millega tahetakse edendada Eesti plastitootjate koostööd leidmaks kõige perspektiivikamaid turge Eesti plastitööstusele Läänemere piirkonnas.
  • Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu projekt “Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidule ekspordi tugiteenuse loomine Skandinaavia turgude näitel” panustab ühisele turundusele läbi uue eksporditegevuseks loodud brändi – Print in Estonia, tutvustades sellega Eestit turvalise ärikeskkonnana ja tõstes esile meie trükikodade paindlikkust, kõrget kvaliteeti ja head võimekust tootearenduses.
  • Eesti Masinatööstuse Liidu projekti “Mehaanikainseneride teenuste võimekuse tõstmine ja ekspordisuundade arendamine Saksamaa, Rootsi ja Norra sihtturgude näitel“ sihtrühmaks on mehaanikainseneri teenustega seotud bürood. Edendada tahetakse valdkonnasisest koostööd, mille tulemusel peaks valmima strateegiline plaan ekspordiks. Projektis on olulisel kohal ka koostöö haridusasutustega ning soov parendada järgnevate põlvkondade inseneride taset.

EASi poolt läbi viidud „Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkursside“ eesmärk oli leida uusi algatusi, mis aitaksid kaasa Eesti ettevõtete ekspordi kasvule. Projektikonkursile võisid projekte esitada ettevõtjaid ühendavad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes esindavad teatud ettevõtjate gruppi ja kelle põhikirjas on tegevusena märgitud kindla ettevõtlusvaldkonna või sektori esindamine, ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine või ettevõtluskeskkonna arendamine.