SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

Oskustööliste täiendõpe? Müügikoolitus ekspordi suurendamiseks?

– anna teada oma koolitusvajadusest!

Trüki- ja Pakenditööstuse Liit soovib paremini planeerida töötajate täiendkoolitusi, viia need vastavusse ettevõtjate reaalsete vajadusega ja on selleks koostanud lühikese küsimustiku.

Anna oma panus ning täida valikvastustega koolitusvajaduse küsimustik alloleval lingil!

http://www.surveygizmo.com/s3/2738557/Tr-ki-ja-Pakendiliidu-koolitusvajaduse-uuring

Koolitusvajaduse uuringu tulemused juba juunikuu infolehes Punktikasv!