SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu eestvedamisel alustab Kutsekojas tööd digitaalse trükiseadme operaatori kutsestandardi koostamise töörühm. Eesmärk on koos asjatundjatega kokku leppida DTS operaatori kompetentsusnõuetes, mis saavad aluseks kutsehariduse õppekavale. Kutsestandardit arvestades saab garanteeritud, et kutseõppeasutuse õppurid läbivad tööturu vajadustega arvestava õppekava. Töörühmas töös osalevad ja oma asjatundlikkust jagavad järgmised ettevõtted: Kullar Laiapea, AbCom Teeninduse OÜ…

Oskustööliste täiendõpe? Müügikoolitus ekspordi suurendamiseks? – anna teada oma koolitusvajadusest! Trüki- ja Pakenditööstuse Liit soovib paremini planeerida töötajate täiendkoolitusi, viia need vastavusse ettevõtjate reaalsete vajadusega ja on selleks koostanud lühikese küsimustiku. Anna oma panus ning täida valikvastustega koolitusvajaduse küsimustik alloleval lingil! http://www.surveygizmo.com/s3/2738557/Tr-ki-ja-Pakendiliidu-koolitusvajaduse-uuring Koolitusvajaduse uuringu tulemused juba juunikuu infolehes Punktikasv!

EAS rahastab viite ekspordi kasvu toetavat projekti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus korraldas sel kevadel projektikonkursi ettevõtlusorganisatsioonidele, et leida uusi teenuseid ja lahendusi Eesti ettevõtete ekspordi kasvatamiseks. Konkursile laekunud 13 suurprojektist ja 2 väikeprojektist valiti välja 5 suurprojekti, milles nähakse suurimat potentsiaali ekspordi edendamiseks. EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktori Tea Danilovi sõnul õnnestus konkurss hästi ning ettevõtlusorganisatsioonidel on…

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmeks on astunud Eesti Vanapaber OÜ oma kaubamärgiga GoPulp. GoPulp on Eesti ettevõte ja tegeleb vanapaberi kogumise ning pabermassist toodete valmistamisega. GoPulp on seadnud eesmärgiks olla tunnustatud nii keskkonnasõbralikkuse kui kvaliteetse kaubamärgi poolest. Materjalina kasutatakse 100 %-liselt taaskasutatud paberit, mis on: *keskkonnas lagunev *komposteeritav *petrooli mitte sisaldav *põlemisel toksilisi gaase mitte…

16. mail toimus Tallinnas trüki- ja pakenditööstuse järjekordne ümarlaud, seekord kohtus liit pakenditootjatega: * Liidu roll pakenditootjate tegevuses * Trükieriala vajalikkusest pakendivaldkonnas * Pakenditööstuse peamised sõlmpunktid * Ettepanekud Trüki- ja Pakendiliidu arenduseks. Ümarlauast võtsid osa: Margus Liivamägi / Printall Sven Erik Moorlat / Pakett Jaan Vainult / Vaba Maa Ivar Reisberg / Papyrus Hedi Sults…

13. mail toimub Tallinna Polütehnikumis Lahtiste Uste Päev (kell 11:00-15:00), mille raames on võimalik tutvuda õppimistingimustega ning saab ka erialast lisainfot. Toimuvad erialasid tutvustavad töötoad ja avatud õppetunnid, anname ülevaate välispraktika võimalustest, esitleme huviringide ja õpilasesindese tegevust, soovijatele jagavad nõu karjäärinõustajad. Lisaks toimub veel palju põnevat, millest saad teada, kui tuled kohale! Dokumentide vastuvõtt 2016-2017 õppeaastaks algab 16.mail. Trükitehnoloogia…