Etiketid

Etikettide trükkimiseks kasutatakse peamise trükitehnoloogiana fleksotrükki, kus kujutis kantakse materjalile fotopolümeerist reljeefse trükiplaadiga.

Aina enam pakub etikettide trükkimiseks palju erinevaid võimalusi ka digitrükk. See on kiire ja paindlik trükiteenus, mis sobib muutuva informatsiooniga etikettide trükkimiseks (võimaldab trükkida ühe partii etikettidele eri teavet). Digitrüki kulud on madalamad, mistõttu sobib see väikeste kleebiste koguste tellimiseks.

Flekso- ja digitrüki tehnoloogias toodetud etikettidele on spetsialiseerunud 2 etiketitrükikoda:

Data Print (Tartu) – omab kvaliteedimärgist: ISO 9001 ja HD Flexo sertifikaati, mis tõendab fleksotrükitoodangu kvaliteeti.

Labelprint (Tallinn) – omab kvaliteedimärgiseid: ISO 9001 ja ISO 14001.

Väiksemas koguses etikette teevad ka reklaamtrükikojad.

Kartongpakendid

Kartongpakendeid toodavad:

Folger Art (Tallinn) – Folger Art toodab kartongist müügipakendeid, kinkepakendeid ning erilahendusega pakendeid –  stantsib, trükib, liimib, teeb trükiklišeesid ning teostab fooliotrükki. Folger Art omab kvaliteedimärgiseid: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000

Kroonpress (Tartu) – Kroonpressi kaubamärk Box’n’Bag Factory toodab kartonpakendeid toiduainetööstusele. Kroonpress omab kvaliteedimärgiseid: ISO 9001, ISO 45001 ja  ISO 14001, puidu tarneahelate jälgimise FSC ja PEFC sertifikaadid, ning Põhjamaade Luigemärgise ja EU EcoLabel kasutuslitsentsid. Lisaks on Kroonpress välja töötanud ning kasutab Greenline Print süsinikujäle mõõtmise märgist.

Väiksemas koguses pakendeid toodavad ka reklaamtrükikojad.

Metallpakendid

Metallpakendeid (täpsemalt: trükitud aerosoolipudeleid) toodab Metaprint (Tallinn, Pärnu + Venemaa, Holland). Metaprint omab kvaliteedimärgiseid: ISO 12647, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001 ja ISO 50001. Lisaks omab ettevõtte Powered By Green märgist, mis kinnitab, et ettevõtte kasutab 100% taastuvatest energiaallikatest pärinevat elektrit.