Perioodikatrükikojad

Põhiliseks näitajaks trükimasinate jaotumisel on paber. Masinad, mis on ette nähtud trükkimiseks paberipoognatel nimetatakse poognamasinateks ning masinad, milledel trükitakse rullis olevale paberile (paberirullid) nimetatakse rulltrükimasinateks. Suuremahuliste reklaamtrükiste (ajakirjad, kataloogid, brošüürid, kliendilehed ja otsepostitus) ning ajalehtede tootmiseks kasutatakse rulltrükimasinaid. Heatset-trükitehnoloogia on peamiselt kasutusel ajakirjade ning kataloogide trükkimiseks ning ning Coldset tehnoloogia abil trükitakse ajalehti.

Eestis on 2 perioodika tootmisele spetsialiseerunud trükikoda:

Kroonpress (Tartu) – omab kvaliteedimärgiseid: ISO 9001, ISO 45001 ja  ISO 14001, puidu tarneahelate jälgimise FSC ja PEFC sertifikaadid, ning Põhjamaade Luigemärgise ja EU EcoLabel kasutuslitsentsid. Lisaks on Kroonpress välja töötanud ning kasutab Greenline Print süsinikujäle mõõtmise märgist.

Printall (Tallinn) – omab kvaliteedimärgiseid: ISO 9001, ISO 45001 ja  ISO 14001, puidu tarneahelate jälgimise FSC ja PEFC sertifikaadid, ning Põhjamaade Luigemärgise ja GREEN CHOICE 100% taastuvenergia kasutuslitsentsid. Lisaks kasutab Printall Greenline Print süsinikujäle mõõtmise märgist.