SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on 2016. aastal uuendanud ühe olulise dokumendi – ETPL tarnetingimused. Tarnetingimused on mõeldud vaid liidu liikmetele kasutamiseks ning on koostatud nii eesti- kui inglise keeles.

6. aprillil kohtusid liidu volikogu liikmed Toomas Tamsariga Tööand- jate Keskliidus. Tööandjate Keskliit tegeleb Eestis peamiselt ettevõtluskeskkonna- ning poliitikakujundamisega, mõjutamaks seaduseandjaid tegema tööandjatele olulisi otsuseid. Neli peamist tegevusvaldkonda on keskliidus hetkel: majanduskeskkond, haridus, tööturg ning maksud. Kohtumise algatajaks oli Tööandjate Keskliit, kes kutsus Trüki- ja Pakendiliitu oma ridadesse. Liikmemaksu suurust arvestades on meie liidu esmaseks…

2016 a sügisel avab Tallinna Tehnikakõrgkool uue eriala – Tootmine ja tootmiskorraldus. Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava väljatöötamisel on lähtutud tööturu vajadustest ning õppekava on vastavuses Kutsekoja poolt väljatöötatud ja kinnitatud tootmisjuhi, tase 6 kutsestandardiga. Eriala lõpetaja saab tootmisjuhi kutse. Eriala lõpetajal on võimalus jätkata õpingud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe tootmise- ja teeninduskorralduse õppesuunal. Rakenduskõrgharidusliku õppekava üldiseks…

Trüki- ja Pakendiliidu uus liige on Eesti kapitalil põhinev dekoreeritud metalltaara tootja AS Metaprint. Metaprint`i põhitegevuseks on aerosoolpudelite ja selle komponentide valmistamine. Metaprint pakendab kümneid miljoneid liitreid erinevaid tooteid aastas.

18. märtsil sai ametlikuks liidu nimemuutus, tegutseme edaspidi Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu nime all.

2016. a kevadised kursused Tallinna Polütehnikumis: Kursuse toimumisaeg: aprill, mai, juuni (õhtutel ja laupäevadel) Kursuse hind: tasuta 4 kursust järgnevatel teemadel: 1. Digitaalse trükimasina kalibreerimine, profiilide koostamine ja RIPi seadistamine EFI Fiery serveritarkvara näitel – 20h (Ivar Kaselaid) 2. Trükiettevalmistus I – 40h (Marko Levin, Ivar Kaselaid) 3. Trükiettevalmistus II – 36h (Marko Levin, Ivar…

Trükiliidu üldkoosolek toimus 10. märtsil Tallinnas. Koosolekul kinnitati liidu uus põhikiri ja 2015. a majandusaasta aruanne. Lisaks tutvustati üldkoosolekul liikmete liidu uut logo, uue näo said ka peamised tegevusvaldkonnad: Tule ja Trüki veebileht kutseõppe paremaks propageerimiseks ning Print in Estonia ekspordiportaal.

1. veebruaril 2016 ühinesid AS Koopia Kolm ja AS Multiprint. Ettevõte jätkab tegevust AS Grano Digital nime all. Ühinenud ettevõtte võttis kasutusele GRANO kaubamärgi. 15. veebruarist on avatud uus printimis- ja trükitöökoda aadressil Mustamäe tee 50. GRANO esindaja liidus on Koit Variksoo

Page 10 of 10 1 8 9 10